Bruģēšana Jūrmalā

Bruģēšana Jūrmalā!
Укладка брусчатки в Юрмале
Bruģēšana ir ļoti svarīga Jūsu teritorijas sastāvdaļa, kas piešķir akcentus!
Property Manager Jurmala piedāvā pilnu bruģēšanas ciklu - no idejas līdz realizācijai:
konsultācijas objektā – materiāļi, stils, kopejais skats;
cena atbilstoši kvalitātei;
• ātra un kvalitatīva darbu izpilde ar 2 gadu garantiju!

Bruģis ir populārs trotuāru, dārza celiņu, stavvietu materiāls, jo to var daudzveidīgi izmantot Jūsu teritorijas labiekārtošanā
!
Līdz bruģēšanas uzsākšanai plānojam komunikāciju izvietošanu un ievilkšanu (apgaismojums, ūdensapgāde, laistīšanas krāni, kanalizācija, lietus ūdeņu novadīšana un citas komunikācijas).
Укладка брусчатки в Юрмале
Bruģēšanas darbu izmaksas ir atkarīgas no:
teritorijas reljefa;
seguma stavokļa un ta nepieciešamības to nostiprināt;
• slodzes bruģim – auto vai gājēju zonas;
bruģēšanas veida - forma, krasas un izmēri;
bruģēšanas stila un veida – raksta sarežģītība un augstumu maiņa.


Asfaltēšana Jūrmalā

Asfaltēšanas darbu izmaksas ir atkarīgas no:
teritorijas reljefa;
seguma stavokļa un ta nepieciešamības to nostiprināt;
• slodzes asfaltam - auto vai gājēju zonas;
asfalta marka;
• asfaltēšanas veida – manuālā vai mehanizētā.
asfaltēšana Jūrmalā