Koki Jūsu dārzam

Koki ir funkcionālākie  un interesantākie augi īpašuma perimetra ierobežošanai  un aleju izveidei!


Quercus - Ozols

 • Quercus robur - Parastais ozols
 • Quercus rubra - Sarkanais ozols
 • Quercus petraea - Klinšu ozols
 • Quercus palustris - Purva ozols


Tilia - Liepa

 • Tilia cordata - Parastā liepa
 • Tilia x europa - Tilia x vulgaris - Holandes liepa
 • Tilia platyphyllos (rubra, aurea, obliqua, grandifolia, vitifolia, laciniata) - Platlapu liepa
 • Tilia euchlora - Krimas liepa
 • Tilia dasystyla - Kaukāza liepa
 • Tilia tomentosa - Sudrabliepa


Salix - Vītols

 • Salix alba - Baltais vītols
 • Salix fragilis (Serricea, Vitellina, Britzensis) - Trauslais (sētas) vītols
 • Salix caprea - Pūpolvītols
 • Salix acutifolia x Salix daphnoides (Pashal) - Lieldienu vītols
 • Salix Pentandra - Šķetra jeb Blīgzna


Fraxinus - Osis

 • Fraxinus excelsior - Parastais osis
 • Ulmus laevis - Vīksna
 • Ulmus glabra - Goba
 • Fraxinus pennsylvanica - Pensilvanijas osis
 • Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima - Zaļais osis


Populus - Apse Papele

 • Populus tremula - Parastā apse
 • Populus alba - Baltā apse
 • Populus x canescens - Pelēcīgā apse
 • Populus suaveolens - Smaržīgā papele
 • Populus balsamifera - Balzama papele
 • Populus x canadensis - Kanādas papele


Padus - Ieva

 • Padus avium - Parastā ieva
 • Padus virginiana - Virdžīnijas ieva
 • Padus serotina - Vēlā ieva
 • Padus maackii - Māka ieva


Sorbus - Pīladzis

 • Sorbus aucuparia - Parastais pīlādzis
 • Sorbus rupicola - Klinšu pīlādzis
 • Sorbus x hybrida - Hibrīdais pīlādzis
 • Sorbus x meinichii - Meiniha pīlādzis
 • Sorbus intermedia - Zviedrijas pīlādzis
 • Burka, Moravica, Michurinskaya krasnaja, Nevezhinskaya (pīlādža un vilkabeles (Crataegus) hibrīdi)


Betula - Bērzs

 • Betula nana - Pundurbērzs
 • Betula humilis - Zemais bērzs
 • Betula pendula - Āra jeb Kārpainais bērzs
 • Betula pubescens - Purva jeb pūkainais bērzs


Acer - Kļava

 • Acer platanoides - Parastā kļava
 • Acer pseudoplatanus - Kalnu kļava
 • Acer saccharinum - Sudrabkļava
 • Acer rubrum - Sarkanā kļava
 • Acer nigrum - Melnā kļava
 • Acer saccharum - Cukura kļava


Aesculus - Zirgkastaņa - Kastanis

 • Aesculus hippocastanum - Parastais kastanis zirgkastaņa
 • Castanea sativa - Īstā jeb ēdamā kastaņa
 • Aesculus x hybrida - Hibrīdā zirgkastaņa
 • Aesculus flava - Palsā zirgkastaņa
 • Aesculus pavia - Sarkanā zirggastaņa
 • Aesculus x carnea - Sārtā zirgkastaņa
 • Aesculus x neglecta - Neievērotā zirgkastaņa


Alnus - Alksnis

 • Alnus glutinosa - Melnalksnis
 • Alnus incana - Baltalksnis jeb pelēkais alksnis
 • Alnus x pubescens - Hibrīdais alksnis


Carpinus - Skābardis

 • Carpinus betulus - Parastais skābardis


Fagus - Dižskābardis

 • Fagus sylvatica - Eiropas dižskābardis
 • Fagus purpurea latifolia - Eiropas dižskābardis (sarkanlapainā forma)
 • Fagus pendula - Eiropas dižskābardis (ar nokarenu galotni)


Picea - Egle (в мире 43 вида)

 • Picea  abies - Parastā egle
 • Picea ohlendorffii - Parastā egle olendorfi (parastās egles paveids)
 • Picea dundanga - Parastā egle dundanga
 • Picea omorika - Serbijas egle


Abies - Baltegle

 • Abies alba - Eiropas baltegle
 • Abies nordmanniana - Kaukāza baltegle
 • Abies balsamea - Balzama baltegle
 • Abies phanerolepis - Garzvīņu baltegle
 • Abies sibirica - Sibīrijas baltegle


Pinus - Priede

 • Pinus sylvestris - Parastā priede
 • Pinus cembra - Eiropas ciedrupriede
 • Pinus sibirica - Sibīrijas ciedrupriede
 • Pinus koraiensis - Korejas ciedrupriede
 • Pinus nigra - Melnā priede
 • Pinus ponderosa - Dzeltenā priede
 • Pinus ponderosa var. scopulorum - Klinškalnu dzeltenā priede


Taxus - Īve

 • Taxus baccata - Parastā īve


Thuja - Tūja

 • Thuja occidentalis - Rietumu tūja (vairāk par 100 šķirnēm)
 • Thuja orientalis - Austrumu tūja


Chamaecyparis - Paciprese

 • Chamaecyparis lawsoniana - Losena paciprese
 • Chamaecyparis pisifera - Zirņu paciprese jeb svara


Juniperus - Kadiķis

 • Juniperus communis - Parastais kadiķis  jeb paeglis (šķirnes - Hibernica, Suecica, Kurzeme, Pendula, Horstmann)
 • Juniperus sabina - Kazaku jeb sabīniešu kadiķis (šķirnes - Tamariscifolia, Blaue Donau (Blue Danube))


Larix - Lapegle

 • Larix decidua - Eiropas lapegle
 • Larix ledebourii, Larix rossica - Ledebūra jeb Krievijas lapegle
 • Larix kaempferi - Japanas jeb Kempfera lapegle
 • Larix x eurolepis - Eirojapānas lapegle
 • Larix x polonica - Polijas lapegle


- augu pasūtījumi un piegāde: +371 - 246 000 06.