Kapu un apbedījumu kopšana Jūrmalā un Rīgā

Mūsu speciālisti palīdzēs Jums sakārtot un uzturēt kārtībā kapus un apbedījuma vietas:

- kapu kopiņu, apbedījumu dizains, izveide un uzkopšana

- kapu kopu regulāra uzkopšana (regulāri, noteiktos datumos, pēc grafika vai svētkos)

- kapu kopiņas labiekārtošana, apzaļumošana

- tūju un citu augu stādīšana kopšana un griešana

- kapu kopiņas ravēšana un kopšana

- puķu, krūmu un koku stādīšana un kopšana, mēslošana

- augu un nepieciešamo dārza materiālu piegāde (smiltis, mulča, oļi, utt)

- krustu, kapakmeņu un apmaļu uzstādīšana

- soliņu, atkritumu urnu un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana

- akmens un akmens virsmu tīrīšana

- dokumentu saskaņošana un saņemšana kapu administrācijā

- citi saistīti uzdevumi un to izpilde - akmens tīrīšana, pamatu, kapakmeņu, pieminekļu, solu, krustu, pieminekļu atjaunošana.


Kapu kopšanas cenas:

Kapu kopšanas darbu cenas precīzi var tikt kalkulētas tikai apsekojot kapus un detalizēti saskaņojot veicamo darbu apjomu, augu skaitu un klāstu. Zemāk minēti vidējie izcenojumi par kapu kopšanas pakalpojumiem:

Kapu kopšana parasti tiek veikta no marta līdz novembrim, kad mūsu darbinieki regulāri apseko un uztur kārtība kapu kopiņas un apbedījumus.

Pastāvīga kapu kopšana (viena apbedījuma vieta) Jūrmalā, Rīgā (no marta līdz novembrim):
- EUR 180

Pastavīga kapu kopšana (divas apbedījuma vietas) Jūrmalā, Rīgā (no marta līdz novembrim):
- EUR 190

Vienreizēja apbedījuma kopšana (viena/divas apbedījuma vietas) Jūrmalā, Rīgā

- EUR 50 (ziedi un citi materiāli tiek aprēķināti papildus).


Kapu kopšana ārpus Jūrmalas un Rīgas, piemaksa par transportu 50%.

Materiāli un augi tiek apmaksāti atbilstoši to reālajam patēriņam un darbu tāmei.

Fotoatskaite par paveiktajiem darbiem, katru reizi tiek nosūtīta pa epastu vai Whatsapp.

Uzticot regulāru kapavietas uzturēšanu mums - iegūsiet mieru, jo atdusas vieta vienmēr būs sakopta un pieskatīta.

Papildus ir iespējams organizēt kapavietas sakopšanu vai ziedu nolikšanu noteiktos svētkos vai Jums svarīgos datumos.

kapu kopiņu kopšanakapu kopšana