Juridiskā palīdzība nekustamo īpašumu lietās:

Mums ir liela pieredze darījumos ar nekustamajiem īpašumiem:

  • nekustamo īpašumu pirkšanas/pārdošanas, īres, nomas, pārvaldīšanas, maiņas, dāvinājuma, koplietošanas, reālās sadales, lietošanas līgumu izstrāde atbilstoši klienta vēlmēm;
  • konsultācijas nekustamo īpašumu pirkšanā un pārdošanā;
  • nekustamā īpašuma īpašumtiesību formalitāšu kārtošana;
  • nekustamā īpašuma sadale un apvienošana;
  • mantošanas jautājumi nekustamo īpašumu lietās;
  • palīdzība nekustamo īpašumu apdrošināšanā;
  • hipotēkas un galvojuma dokumentu sagatavošana;
  • klienta interešu pārstāvība nekustamo īpašumu lietās tiesās, šķīrējtiesās un citās iestādēs;
  • pilna servisa tehniskais nodrošinājums Jūsu īpašumam.