Ēku un māju nodošana ekspluatācijā Jūrmalā un Rīgā

Mēs piedāvājam jaunbūvju, rūpniecības ēku, un māju nodošanu ekspluatācijā. Pilns pakalpojumu klāsts!

MĀJAS NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ (jaunbūves) - aptuvenais darbu plāns:

1. mājas projekta sagatavošana un labošana atbilstoši reālajai būvniecībai (arhitektūras daļa)
-  rasējumi DWG, tehniskās daļas un teritorija, topogrāfija
-  tehnisko aprakstu sagatavošana atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem (LBN)
- tehnisko daļu saskaņošana
- sertificēta arhitekta apstiprinājums
- projekta apkopošana un sagatavošana iesniegšanai

2. dokumentu sagatavošana projektam un nodošanai ekspluatācijā (juridiskā daļa)
- būvatļaujas saņemšana vai pagarināšāna
- projekta saskaņošana
- saskaņojums ar - Latvijas Gāze
- saskaņojums ar - Latvenergo
- saskaņojums ar - Ūdens
- saskaņojums ar - Lattelecom
- saskaņojums ar - Gaisma
- saskaņojums ar - Latvijas Valsts Meži
- ēkas energoaudits
- sanitārā pārbaude
- inventarizācija un iesniegšana reģistrācijai
- izmaiņas un saskaņojumi ar būvvaldi atbilstoši reālajai situācijai
- citu speciālistu darba uzraudzība un kontrole
- dokumentu iesniegšana nodošanai ekspluatācijā
- nodošana ekspluatācijā
- reģistrācija zemesgrāmatā
- citi tekošie jautājumi
 
3. tehnisko darbu veikšana (tehniskā daļa)
- būvniecības CTA pasūtīšana un saņemšana
- būvatļaujas apmaksa
- arhīva dokumentu kopiju saņemšana un apmaksa
- izpildmērījumi jeb topogrāfija
- ēku inventarizācija
- energoaudits (ēkas energoefektivitātes mērījumi)
- zemesgrāmata un registrācija
- pretestības mērījumu un elektrības specialista atzinums
- decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija
- dūmvadu, ventilācijas apsekojuma un atbilstības akts

- citi darbi

NB! Katras ekspluatācijā nododamās ēkas sagatavojamo dokumentu saraksts un veicamo darbu apjoms var mainīties, atbilstoši specifiskajai situācijai!