Ūdensaugi

Ūdensaugi - skaisti un praktiski risinājumi krasta un ūdesntilpņu iekārtošanai!


Krasta augi

 • Astilboides tabularis - Plāksnīšu astilbjveide
 • Bergenia cordifolia - Sirdslapu bergēnija
 • Dactylorhiza praetermissa - Dzegužpirkstīte
 • Eupatorium cannabianum - Parastā krastkaņepe
 • Euphorbia palustris - Purva dievkrēsliņš
 • Gunnera manicata - Gunnera jeb Brazīlijas milzu rabarbers
 • Houttuynia cordata - Sirdsveida hotūnija
 • Primula florindae - Florindas prīmula

Purva augi

 • Calla palustris - Purva cūksausis
 • Caltha palustris - Purva purene

Ūdensaugi

 • Acorus calamus - Smaržīgā kalme
 • Iris pseudacorus - Purva skalbe
 • Iris sibirica - Sirbīrijas īriss
 • Lisichiton camtshatcense - Kamčatkas lizihīta
 • Nymphaea alba - Baltā ūdensroze
 • Nymphaea candida - Sniegbaltā ūdensroze
 • Nuphar lutea - Dzeltenā ūdensroze
 • Scirpus tabernaemontani - Zilganais meldrs
 • Typha angustifolia - Šaurlapu vilkvālīte

Peldošie augi

 • Hydrocharis morsus-ranae - Parastā mazlēpe
 • Trapa natans - Peldošais ezerrieksts