Remonta un celtniecības darbi Jūrmalā

Remonta un celtniecības darbi Jūrmalā:

- celtniecības un remonta projektu izstrāde, saskaņošana un realizācija

- ēku nodošana ekspluatācijā Jūrmalā

- būvatļauju saņemšana un dokumentācijas saskaņošana

- remonta darbi un kosmētiskais remonts

- tehnisko komunikāciju remonts (ūdensvads, kanalizācija, gāze, ventilācija un apkure)

- ēku būvniecība un renovācija

- videonovērošanas un signalizācijas sistēmu uzstādīšana

- žogu un vārtu uzstādīšana (t.sk. automātika)

- bruģēšana un asfaltēšana

- komunikāciju ievilkšana un pieslēgšana, to projektu saskaņošana Jūrmalas domē, Jūrmalas būvvaldē un citas iestādēs (ūdensvads, kanalizācija, videonovērošana, elektrība, internets, gāze utt)

- jumtu, noteku un lietus ūdens novades sistēmu uzstādīšana un remonts