Dārzu laistīšanas sistēmas

Dārzu laistīšanas sistēmas - sprinkleri, kapilārās sistēmas, projektēšana un apkalpošana Jūrmalā, Rīgā, Mārupē. Gudrais viedais dārzs - taimeri, programmnodrošinājums, attālinātā vadība no telefoniem un datoriem.

- laistīšanas sistēmas plānošana, atbilstoši dārza, augu un nogabala specifikai

- tāmes kalkulācija

- laistīšanas sistēmas uzstādīšana (sprinkleri, kapilarā sistēma, vadības bloki, sūkņi utt)

- pieslēgums ūdens padevei

- laistīšanas sistēmas testēšana un palaišana ekspluatācijā

- apkalpošana un garantijas remonts

- sistēmas ieziemošana, pavasara apkope un funkcionalitātes pārbaude


Laistīšanas sistemu uzstādīšana