Permanentais dārzs

Permakultūra (no agl. permaculture — permanent agriculture«Pastāvīga lauksaimniecība») — pieeja apkārtējās telpas projektēšanai un dārza ierīkošanai, balstoties uz dabisku ekosistēmu līdzpastāvēšanu un līdzsvaru.

Permakultūra - organiskās zemkopības un dārzniecības veids, kas balstās pašfunkcionējošas slēgtas eko sistēmas izveidē, kurā izmanto gan tradicionālās zemkopības-dārzniecības metodes, gan mūsdienīgus zinātniski-tehniskos sasniegumus.

Permadizains - telpas funkcionala projektēšana, ievērojot permakultūras veidošanas principus.

Vides cēloņsakarību izpēte un izmantošana ir permanentā dārza plānošanas pamats. Profesionāla pieeja permanentā dārza plānošanai paaugstinās dārza ekspluatācijas efektivitāti un samazinās veicamo darbu apjomu, apkalpojot dārzu.

.