Apgaismojums dārzā

Visa veida elektrības darbi Jūrmalā:

- dārzu  un teritoriju apkalpošana

- apgaismojuma tehnikas remonts

- objektu elektrifikācijas projektu izstrāde un realizācija

- elektrības projektu nodošana ekspluatācijā Jūrmalā

- atļauju saņemšana Jūrmalā, dokumentācijas un projektu saskaņošana

- dārzu un teritoriju apgaismojuma izveide

- elektrības pievadu izveide lapenem, strūklakām, ūdens ņemšanas vietām u.c.

- autostāvvietu, garāžu, lapeņu un citu vietu

- māju fasāžu, lapeņu un citu ēku elektrifikācija

- videonovērošanas un signalizācijas sistēmu uzstādīšana (arī vājstrāvu sistēmas)

- žogu un vārtu uzstādīšana (arī automātika)

- zemes darbi (kabeļu guldīšana zemē, tranšeju rakšana), bruģēšana un asfaltēšana

- komunikaciju ievilkšana un projektu saskaņošana Jūrmalas Domē, Būvvaldē un citās institūcijās (elektrība, videonovērošana, internets utt.)

- iekšējo un ārējo elektroapgādes sistēmu remonts.

Dārza apgaismojums Jūrmalā!

elektriķis Jūrmalā