Apkures gāzes sistēmu projektēšana, nodošana ekspluatācijā, izmaiņu veikšana esošajās gāzes sistēmās Jūrmalā un Rīgā

Mēs piedāvājam apkures gāzes sistēmu projektēšanu, izmainu veikšanu esošajās sistemās (gāzes katlu maiņas gadījumos utt). Pilns pakalpojumu klāsts!

Gāzes apkures sistēmas projektēšana un nodošana ekspluatācijā - aptuvenais darbu plāns:

1. gāzes apkures sistēmas projekta sagatavošana un labošana atbilstoši reālajai situāciji(arhitektūras daļa)
-  rasējumi DWG, tehniskā daļa
-  tehnisko aprakstu sagatavošana atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem (LBN)
- tehnisko daļu saskaņošana
- sertificēta gāzes speciālista apstiprinājums
- projekta apkopošana un sagatavošana iesniegšanai

2. dokumentu sagatavošana projektam un nodošanai ekspluatācijā (juridiskā daļa)
- projekta saskaņošana
- saskaņojums ar - Latvijas Gāze, GASO
- iesniegšana reģistrācijai
- izmaiņas un saskaņojumi ar GASO atbilstoši reālajai situācijai
- citu speciālistu darba uzraudzība un kontrole
- dokumentu iesniegšana nodošanai ekspluatācijā
- nodošana ekspluatācijā
- citi tekošie jautājumi
 

NB! Katras ekspluatācijā nododamās gāzes sistēmas sagatavojamo dokumentu saraksts un veicamo darbu apjoms var mainīties, atbilstoši specifiskajai situācijai!