Dārza darbu un apzaļumošanas cenas

Dārzu darbu un apzaļumošanas cenas precīzi var tikt kalkulētas tikai apsekojot dārzu un detalizēti saskaņojot veicamo darbu apjomu, augu skaitu un klāstu. Zemāk minēti vidējie izcenojumi par dārza darbiem:

- dārznieka darbs – no EUR 10,- par darba stundu (stādīšana, ravēšana, koku un krūmu apgriešana, dobju un apdobju veidošana, augu mēslošana utt)

- atkritumu izvešana EUR 50,- par piekabi

- berammateriāli pēc aktuālajām bāzes cenām + transports

 - izlietotie dārza materiāli pēc faktiskā patēriņa un cenām veikalos, un stādaudzētavās + piegādes izdevumi (transports)Iespējams vienoties par gabaldarbu, savstarpēji ar klientu vienojoties par veicamo darbu apjomu.

Biežak izmantoto dārza darbu cenas (gabaldarbi, EUR), ja netiek veikts darba stundu uzskaitījums:

Dārza projekts (skiču projekts ar augu sarakstu)1 gab400
Dārza projekts (tehniskā daļa) 1 gab 600
Zāliena ierīkošana (darbs, tehnika, zāliena sēklas, minerālmēsli) 1 m2 no 3 (sēklu cenu diapazons ir ļoti plašs)
Bruģēšana (pamatnes sagatavošana, materiāli, darbs) 1 m2 no 28 (atkarībā no bruģa veida, pamatnes biezuma utt)
Laistīšanas sistēmu ierīkošana
1 m2 no 4, pēc tāmes
Laistīšanas sistēmu konservācija ziemai un sagatavošana (palaišana) pavasarī 1 gab 40-70
Koku un krūmu stādīšana 1 gab no 5
Ziemciešu stādīšana 1 gab no 1.50
Zāliena aerācija bez sagrābšanas 1 m2 0.25
Zāliena aerācija ar sagrābšanu 1 m2 0.35
Zāliena aerācija ar sagrābšanu un mēslošanu 1 m2 0.60
Zāliena aerācija ar sagrābšanu, mēslošanu un zāliena sēklu piesēšanu 1 m2 no 0.70 (atkarībā no izvēlēto sēklu un materiālu cenas)
Augļu koku vainagu veidošana (līdz 5 gadu veciem) 1 gab
10- 30
Augļu koku vainagu veidošana (vecāki par 5 gadiem)1 gab30 - 70 (atkarība no koka specifikas un sarežģītības)


Zāliena pļaušanas cena:


Zāliena pļaušanas cena atkarīga no sekojošiem faktoriem:
- zāliena specifikas - kopts zāliens, aizaudzis, zāles garums, reljefa īpatnības, dobju, koku esamība utt.
- plānotas zāles pļaušanas intensitātes veģetācijas periodā (cik bieži jāpļauj)
- zāle pļaujama tikai ar pļāvēju vai nepieciešama perimetra appļaušana ar trimmeri
- pļaušana ar zāles savākšanu vai bez tās.

Minimālās zāles pļaušanas izmaksas par reizi EUR 40.

Pavasara un rudens dārzu kopšanas vienlaicīgi veic 3- 4 dārznieki. Vienas dienas darba izmaksas parasti svārstās no 250 līdz 400 EUR (bez PVN), atkarībā no darbu sarežģītības un klienta prasībām. Papildus rēķināma atkritumu izvešana.