Kapu kopšana Jūrmalā

Mūsu speciālisti palīdzēs Jums sakārtot un uzturēt kārtībā kapus:

- kapu kopiņu dizains, izveide un uzkopšana

- kapu kopu regulāra uzkopšana (regulāri, noteiktos datumos vai svētkos)

- kapu kopiņas labiekārtošana, apzaļumošana

- tūju un citu augu stādīšana kopšana un griešana

- kapu kopiņas ravēšana un kopšana

- puķu, krūmu un koku stādīšana un kopšana

- augu un nepieciešamo dārza materiālu piegāde (smiltis, mulča, oļi, utt)-

- krustu, kapakmeņu un apmaļu uzstādīšana

- soliņu, atkritumu urnu un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana

- dokumentu saskaņošana un saņemšana kapu administrācijā

- citi saistīti uzdevumi un to izpilde


kapu kopiņu kopšanakapu kopšana

 .